पॅकेजिंग

कोल्ड रोल्ड शीट पॅकेज

कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइल पॅकेज आणि बेबी कॉइल पॅकेज

हॉट रोल्ड प्लेट पॅकेज

कोल्ड रोल्ड कॉईल पॅकेज

हॉट रोल्ड स्ट्रिप पॅकेज

हॉट रोल्ड स्ट्रिप पॅकेज

स्टेनलेस स्टील पट्टी पॅकेज